Specialister i RF hardware, EMC og antenner

Flådestyring

Kontakt Synergile for udvikling af elektronik og antenner
fra ide til certificering og indkøring i produktion

Et pålideligt og fleksibelt flådestyringssystem er en uundværlig hjælp til overvågning og styring af en flåde af for eksempel biler, lastbiler, containere, entreprenørmaskiner eller skibe. Et korrekt implementeret flådestyring baseret på trådløse enheder kan sikre lave service omkostninger, bedre udnyttelse og for eksempel bevise overholdelse af kritiske parametre ved transport af følsomme varer.

I flådestyringssystemer skal der være tillid til, at position og andre data sendes fra og til flåden. Det kræver en robust enhed for at kunne garantere mange års pålidelig drift i industrielle miljøer, køretøjer eller skibe. Samtidigt skal enheden beskyttes under normal brug og i nogle tilfælde også mod hærværk og manipulating. Enheden monteres derfor ofte skjult eller indkapsles i en speciel robust mekanik. I alle tilfælde giver det særlige krav til både elektronikken og antennen.

Synergile’s ingeniører har lang tids erfaring med udvikling af løsninger til satellitnavigationssystemer (GNSS) og trådløs dataoverførsel. Herunder løsninger baseret på offentlige mobilnet som 2G, 3G (UMTS) og 4G (inklusiv LTE Cat-M1 og LTE NB-IoT), long range radioer samt satellitbaserede systemer. Synergile tager det også naturligt at sikre, at radioen og antennen er tilpasset det aktuelle miljø for enheden og kan godkendes efter de krævede standarder.

Kontakt os for udvikling af enheder til flådestyring

Synergile - Specialister i RF hardware, EMC og antenner

© Synergile 2019 All rights reserved