Specialister i RF hardware, EMC og antenner

Industriel og professionel

Kontakt Synergile for udvikling af elektronik og antenner
fra ide til certificering og indkøring i produktion

RF kredsløb og antenner bruges til mange industrielle og professionelle formål herunder radar, jammer, opvarmning og medico udstyr. Der er typisk helt andre krav i forhold til, når radiobølger bruges til transmission af tale og data.

Til nogle formål er funktionaliteten afhængig af, at radiobølgerne er fokuseret i et enkelt punkt eller langs en linje. Til andre formål, at radiosignalet kan sendes med høj effekt eller i korte pulser, eller at det kan modtages med stor følsomhed.

Til industrielle og professionelle formål kan der derfor være behov for antennesystemer, som er designet og optimeret specielt til det aktuelle formål. Der kan også være behov for en sender, som er udviklet til for eksempel meget stor sendeeffekt ved høj en omgivelsestemperatur. I andre tilfælde kan der være behov for en modtager, som er udviklet til meget høj følsomhed i omgivelser med forstyrrende signaler fra andre systemer.

Ingeniørerne ved Synergile er velfunderet i udvikling af sendere, modtagere og antenner. Synergile specialiserer sig i udvikling af RF kredsløb og antenner, men udvikler også gerne tilhørende strømforsyninger, mikroprocessor, analoge og digitale kredsløb.

Synergile har erfaring med udvikling af produkter til operation under vanskelige forhold med hensyn til temperatur, rystelser, fugt og støv.

Kontakt os for udvikling af enheder industriel og professionel

Synergile - Specialister i RF hardware, EMC og antenner

© Synergile 2019 All rights reserved